نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌های کاشان آغاز شد 04 تیر 1401

نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌های کاشان آغاز شد

کاشان- با آغاز نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌های شهرستان کاشان قرار است حدود ۳۰۰ دستگاه در نانوایی‌ها نصب شود.