اجرای مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از امروز در استان تهران 30 خرداد 1401

اجرای مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از امروز در استان تهران

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از اجرای مرحله اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان از امروز در استان تهران خبر داد.