کاهش هزینه دارو در بیمارستان‌ها با «دارویار»/ گران‌فروشی دارو را با ۱۹۰ درمیان بگذارید 05 مرداد 1401

کاهش هزینه دارو در بیمارستان‌ها با «دارویار»/ گران‌فروشی دارو را با ۱۹۰ درمیان بگذارید

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران با اجرای طرح «دارویار »، هزینه‌های دارویی در بخش سرپایی و بستری به ویژه در بیمارستان‌های دولتی به شکل بی‌نظیری کاهش پیدا کرده و حداکثر به ۱۰ درصد و گاهی به صفر رسیده است.