حمله حیوان درنده به ۲ نفر از اهالی روستای اندبیل در خلخال 07 تیر 1401

حمله حیوان درنده به ۲ نفر از اهالی روستای اندبیل در خلخال

اردبیل- خلخال- فرماندار شهرستان خلخال در استان اردبیل گفت: حمله حیوانی شبیه گرگ دو نفر از اهالی روستای اندبیل از توابع بخش مرکزی شهرستان خلخال را راهی بیمارستان کرد.