تحویل ۱۲۶ میلیون مترمکعب گاز به جایگاه‌های CNG استان اردبیل / فعالیت ۷۰ جایگاه CNG در استان 01 آبان 1401
در 6 ماهه اول سالجاری انجام شد؛

تحویل ۱۲۶ میلیون مترمکعب گاز به جایگاه‌های CNG استان اردبیل / فعالیت ۷۰ جایگاه CNG در استان

اردبیل- مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از تحویل بیش از 126 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جایگاههای سوخت CNG استان در 6 ماهه اول سالجاری خبر داد.

واگذاری ۲۵۰ انشعاب رایگان گاز به جامعه هدف در اردبیل 12 مهر 1401
در 6 ماهه اول سالجاری انجام شد؛

واگذاری ۲۵۰ انشعاب رایگان گاز به جامعه هدف در اردبیل

اردبیل- مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از واگذاری 250 انشعاب رایگان گاز به جامعه هدف در 6 ماهه اول سالجاری در استان خبر داد.

ارتقای کیفی و کمی شاخص های عملکردی HSE در شرکت گاز استان اردبیل 04 مهر 1401

ارتقای کیفی و کمی شاخص های عملکردی HSE در شرکت گاز استان اردبیل

اردبیل- مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از ارتقای کیفی و کمی شاخص های عملکردی HSE در این شرکت خبر داد.