گازرسانی به چند شهر سیستان و بلوچستان به شرکت گاز خراسان جنوبی واگذار شد 10 مهر 1401

گازرسانی به چند شهر سیستان و بلوچستان به شرکت گاز خراسان جنوبی واگذار شد

خراسان جنوبی _ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: عملکرد موفق گازرسانی در استان موجب شد گازرسانی به چند شهر سیستان و بلوچستان نیز به شرکت گاز استان خراسان جنوبی واگذار شود.