دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال نیاز به تزریق دوز سوم ندارند 31 شهریور 1401
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت؛

دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال نیاز به تزریق دوز سوم ندارند

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: دانش آموزان نیاز به تزریق دوز سوم واکسن کرونا ندارند.