کارت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر شد 28 تیر 1401

کارت نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر شد

کارت ورود به جلسه نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (ویژه رشته های شغلی دستگاه‌های اجرایی به غیر از وزارت آموزش و پرورش) در سایت سازمان سنجش منتشر شد.