کاراته شهرستان اردبیل همچنان در اوج 24 تیر 1401
مصاحبه با شیهان قربانی(پیشکسوت کاراته)؛

کاراته شهرستان اردبیل همچنان در اوج

اردبیل- بهروز قربانی(پیشکسوت کاراته) پس از عهده‌داری ریاست هیات کاراته شهرستان اردبیل توانمندی خود را در ساماندهی ورزشکاران و کسب عناوین و مدال های رنگارنگ برای هیات شهرستان بخوبی نشان داد.

میزبانی استان زنجان از لیگ کاراته‌ وان ایران 16 خرداد 1401

میزبانی استان زنجان از لیگ کاراته‌ وان ایران

زنجان- رئیس هیئت کاراته استان زنجان از برگزاری مرحله پایانی مسابقات لیگ کاراته وان ایران در این استان خبر داد.