خانواده‌ چندقلوها توسط «بنیاد ۱۵ خرداد» چهارمحال و بختیاری حمایت می‌شوند 17 مهر 1401

خانواده‌ چندقلوها توسط «بنیاد ۱۵ خرداد» چهارمحال و بختیاری حمایت می‌شوند

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: طرح حمایت از جمعیت برای تمام سه قلوها و چهار قلوها و پنج قلوهای استان که ازین پس متولد می‌شوند توسط بنیاد ۱۵ خرداد اجرا می‌شود.