وزیر نیرو از کارگر فداکار آب وفاضلاب فهرج قدردانی کرد 26 دی 1401

وزیر نیرو از کارگر فداکار آب وفاضلاب فهرج قدردانی کرد

وزیر نیرو طی مراسمی از کارگر اداره آب و فاضلاب فهرج در استان کرمان که در سرمای شدید هوا برای جلوگیری از قطعی آب شهر، خود را درون چاله آب انداخته بود، قدردانی نمود.