تعلق امتیازات ویژه به پیمانکاران بومی استان در واگذاری پروژه‌ها 27 شهریور 1401
معاون استاندار اردبیل خبر داد:

تعلق امتیازات ویژه به پیمانکاران بومی استان در واگذاری پروژه‌ها

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: پیمانکاران بومی در اجرای پروژه‌های عمرانی با افزایش امتیاز در برگزاری مناقصات مربوطه، مورد حمایت قرار می‌گیرند.