آغاز طرح زمستانی پلیس راهور از ۲۳ آذر 17 آذر 1401

آغاز طرح زمستانی پلیس راهور از ۲۳ آذر

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از آغاز طرح زمستانی پلیس راهور از ۲۳ آذرماه خبر داد.