پروژه‌های مهم استان توسط پیمانکاران بومی اجرا شود 07 خرداد 1401
استاندار اردبیل:

پروژه‌های مهم استان توسط پیمانکاران بومی اجرا شود

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: پیمانکاران بومی متخصص در اجرای پروژه‌ها مشارکت داده می‌شوند.