اتحادیه نانوایان گم شدن روزانه ۵ هزار تن آرد را تکذیب کرد 02 بهمن 1401

اتحادیه نانوایان گم شدن روزانه ۵ هزار تن آرد را تکذیب کرد

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با تکذیب گم شدن روزانه ۵ هزار تن آرد، محل مصرف این میزان آرد در روز را اعلام کرد.