حضور استاندار کرمانشاه در یادمان شهدای پاوه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا 30 بهمن 1401

حضور استاندار کرمانشاه در یادمان شهدای پاوه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا

استاندار کرمانشاه در یادمان شهدای پاوه حضور یافت و به مقام شامخ ادای احترام کرد.