دومین واحد بخار نیروگاه بعثت پارس‌جنوبی وارد مدار شد 04 اسفند 1401

دومین واحد بخار نیروگاه بعثت پارس‌جنوبی وارد مدار شد

دومین واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی پارس‌جنوبی به ظرفیت 160 مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل و وارد چرخه تولید انرژی شد.