وزیر اقتصاد: انتشار داده‌های غلط اقتصادی فایده‌ای جز ناامید کردن مردم ندارد 19 مرداد 1401

وزیر اقتصاد: انتشار داده‌های غلط اقتصادی فایده‌ای جز ناامید کردن مردم ندارد

سیداحسان خاندوزی گفت: انتشار داده‌های غلط اقتصادی فایده‌ای جز ناامید کردن افکار عمومی ندارد.