لایحه جامع روزنامه نگاری در انتظار تصویب نهایی در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی 14 آبان 1401
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی :

لایحه جامع روزنامه نگاری در انتظار تصویب نهایی در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حوزه فرهنگ نیازمند تغییر ریل گذاری و نگرش است گفت: با لایحه جامع روزنامه نگاری به دنبال حل مشکلات ریشه ای اهالی رسانه هستیم.