جهان در معرض یک بیماری قدیمی اما فراموش شده؛ هشدار جدی سازمان بهداشت جهانی 06 آذر 1401
تعداد مبتلایان به سرخک در کشور تقریباً دو برابر افزایش یافته است

جهان در معرض یک بیماری قدیمی اما فراموش شده؛ هشدار جدی سازمان بهداشت جهانی

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، طی یک سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیون کودک در سطح جهان، امکان دریافت واکسن سرخک را به دلیل موانع ایجادشده با همه‌گیری کرونا از دست داده‌اند.