کانادا ۱۳.۶ میلیون دوز واکسن آسترازنکا را دور می‌ریزد! 16 تیر 1401

کانادا ۱۳.۶ میلیون دوز واکسن آسترازنکا را دور می‌ریزد!

کانادا قصد دارد حدود ۱۳.۶ میلیون دوز واکسن کرونای آسترازنکا را دور بریزد، زیرا نتوانسته است هیچ متقاضی برای آن در داخل یا خارج از کشور پیدا کند.