مصوبه واردات خودرو با چه شرایطی اجرا می‌شود/ تأیید منشأ ارز؛ مهم‌ترین شرط واردکنندگان 18 خرداد 1401

مصوبه واردات خودرو با چه شرایطی اجرا می‌شود/ تأیید منشأ ارز؛ مهم‌ترین شرط واردکنندگان

تهران- تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود.