تاکید رئیس مجلس برای راه‌اندازی شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی حوادث 09 مرداد 1401

تاکید رئیس مجلس برای راه‌اندازی شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی حوادث

محمدباقر قالیباف با تاکید بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی حوادث؛ خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مردم مناطق سیل‌زده شد.