بهره‌برداری‌از شهرک‌دامپروری تا ۶‌ماه‌آینده 09 مهر 1401
فرماندار نیر خبرداد:

بهره‌برداری‌از شهرک‌دامپروری تا ۶‌ماه‌آینده

فرماندار نیر گفت: عملیات اجرایی و عمرانی شهرک دامپروری نیر بعد ۱۹ سال بزودی آغاز می شود و پیش بینی می شود این شهرک تا ۶ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.