سایه سنگین نماهای رومی بر جداره‌ های کهن شهر اردبیل 07 خرداد 1401

سایه سنگین نماهای رومی بر جداره‌ های کهن شهر اردبیل

اردبیل- یادداشت- در دهه های اخیر سایه سنگین ساختمانها و بناها با نماهای کلاسیک و به اصطلاح رومی در ساخت و سازهای شهری و بیشتر در مناطق برخوردار شهر نگرانیهایی را در میان برخی معماران و اهالی فرهنگ و هنر و متعصب به هویت ایرانی اسلامی ایجاد کرده است.