ظرفیت ناوگان دریایی کشور به ۳۰ میلیون تن رسید 12 مهر 1401

ظرفیت ناوگان دریایی کشور به ۳۰ میلیون تن رسید

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ظرفیت ناوگان دریایی کشور به بیش از 30 میلیون تن رسیده است.