واگذاری ۲۵۰ انشعاب رایگان گاز به جامعه هدف در اردبیل 12 مهر 1401
در 6 ماهه اول سالجاری انجام شد؛

واگذاری ۲۵۰ انشعاب رایگان گاز به جامعه هدف در اردبیل

اردبیل- مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از واگذاری 250 انشعاب رایگان گاز به جامعه هدف در 6 ماهه اول سالجاری در استان خبر داد.