مردم کردستان در کنار دستگاه‌های اجرایی از منابع طبیعی حفاظت کنند 18 خرداد 1401
نماینده کردستان در مجلس خبرگان:

مردم کردستان در کنار دستگاه‌های اجرایی از منابع طبیعی حفاظت کنند

کردستان- نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری وظیفه اداره کل منابع طبیعی را در حفظ مراتع و طبیعت استان دانست و گفت: مردم نیز باید در این راستا این اداره کل را یاری دهند و پاسدار مراتع، جنگل‌ها و محیط زیست باشند.