کسب مقام سوم کشوری توسط تیم منتخب کشتی بسیج اردبیل 15 مهر 1401

کسب مقام سوم کشوری توسط تیم منتخب کشتی بسیج اردبیل

اردبیل _ تیم منتخب کشتی بسیج استان اردبیل در مسابقات کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی بسیج کشور، مقام سوم را کسب کرد.