تصمیمات دولت برای اجرای قانون واردات خودرو و تاکید رئیس‌جمهور بر بهبود معیشت بازنشستگان 03 مرداد 1401

تصمیمات دولت برای اجرای قانون واردات خودرو و تاکید رئیس‌جمهور بر بهبود معیشت بازنشستگان

رئیس‌جمهور از جایگاه والای بازنشستگان در کشور به عنوان صاحبان تجربه تجلیل کرد و از اراده جدی دولت برای تقویت معیشت آنان خبر داد.