بهره‌مندی بیش از ۳۱ هزار معلول از خدمات بهزیستی چهارمحال و بختیاری 13 آذر 1401

بهره‌مندی بیش از ۳۱ هزار معلول از خدمات بهزیستی چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از جمعیت ۹۵۰ هزار نفری استان ۳۱ هزار و ۹۴۸ نفر دارای معلولیت هستند، گفت: این افراد در سه طیف خفیف، متوسط و شدید از این نهاد خدمات دریافت می‌کنند.