مشترکان برق استان سمنان با مدیریت مصرف در پایداری شبکه توزیع همراهی کنند 16 خرداد 1401
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

مشترکان برق استان سمنان با مدیریت مصرف در پایداری شبکه توزیع همراهی کنند

سمنان- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: مشترکان بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی با رعایت الگو و مدیریت مصرف در پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی همراهی کنند.