عذرخواهی وزیر راه و شهرسازی از مردم بدلیل مشکلات ریلی اخیر 26 دی 1401

عذرخواهی وزیر راه و شهرسازی از مردم بدلیل مشکلات ریلی اخیر

وزیر راه و شهرسازی با عذرخواهی از مردم به دلیل مسائل پیش آمده در سفرهای ریلی، گفت: راه آهن از سالهای گذشته در نگهداشت خطوط و نوسازی ناوگان با مشکلاتی مواجه است.