ورود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به مشهد در دهه پایانی ماه صفر 06 مهر 1401

ورود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به مشهد در دهه پایانی ماه صفر

خراسان رضوی _ معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به ورود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار زائر از ابتدای دهه پایانی ماه صفر (۲۷ شهریور) تا دیروز (پنجم مهرماه) به مشهد، گفت: اولویت فعلی ما سازماندهی و تسهیل بازگشت زائران است.