جابجایی بیش از ۳۸۰ هزار نفر مسافر در استان اردبیل 15 تیر 1401
در 3 ماهه اول سال اعلام شد؛

جابجایی بیش از ۳۸۰ هزار نفر مسافر در استان اردبیل

اردبیل- رئیس اداره حمل ونقل ومسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل از جابجایی بیش از 380 هزار نفر مسافر در فصل بهار خبر داد.

جابجایی ۲۵۱ هزار نفر مسافر در استان اردبیل 07 خرداد 1401
در دوماهه اول سال ثبت شد؛

جابجایی ۲۵۱ هزار نفر مسافر در استان اردبیل

اردبیل- معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت: از جابجایی بیش از 251 هزار نفر مسافر در دوماهه اول سال در استان خبر داد.