اولیانوف: مذاکرات احیای برجام در حال پیشرفت است 16 مرداد 1401
در چهارمین روز دور تازه مذاکرات وین مطرح شد؛

اولیانوف: مذاکرات احیای برجام در حال پیشرفت است

بین الملل- نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی معتقد است که دور تازه گفتگوهای احیای برجام روند رو به رشدی را طی می کند.