سخنگوی دولت: محور عملکرد دولت سیزدهم در دوران کرونا، جان و نان مردم بود 05 مرداد 1401

سخنگوی دولت: محور عملکرد دولت سیزدهم در دوران کرونا، جان و نان مردم بود

علی بهادری‌جهرمی با اشاره به عملکرد موفق دولت در مدیریت کرونا گفت: شعار و محور عملکرد دولت سیزدهم، جان و نان مردم بود و به طور جدی با این شعار در میدان وارد شد.