اتحادیه جهانی کشتی: یزدانی به دنبال چهارمین طلا 13 شهریور 1401

اتحادیه جهانی کشتی: یزدانی به دنبال چهارمین طلا

اتحادیه جهانی کشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: حسن یزدانی به دنبال کسب چهارمین مدال طلای جهانی است.