ساعت جدید فعالیت مدارس تهران اعلام شد 30 مهر 1401

ساعت جدید فعالیت مدارس تهران اعلام شد

تهران _ ساعت کاری مدارس شهر تهران همانند مهرماه است؛ بر این اساس ساعت کار مدارس ابتدایی از ساعت ۸.۳۰ صبح آغاز می‌شود.