جای خالی محصولات کشاورزی در صادرات خراسان‌شمالی 08 مهر 1401

جای خالی محصولات کشاورزی در صادرات خراسان‌شمالی

خراسان شمالی ـ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌شمالی گفت: با توجه به رشد صادرات استان، جای خالی محصولات کشاورزی استان در این حوزه دیده می‌شود که باید شاهد تلاش های بیشتر سازمان‌های متولی و تشکل‌های تعاونی ها باشیم.