صادرات ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال گذشته 25 اردیبهشت 1401
مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد:

صادرات ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال گذشته

تهران- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از صادرات بیش از ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال گذشته خبر داد و گفت: بهره‌مندی از گاز در بخش شهری به ۹۹ درصد و روستایی به ۸۹ درصد خواهد رسید.