تخلفات متعدد وزارتخانه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار/ خاندوزی: نهادهای نظارتی ورود کنند 20 تیر 1401

تخلفات متعدد وزارتخانه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار/ خاندوزی: نهادهای نظارتی ورود کنند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی چهار ماه اخیر تخلفات زیادی در خصوص صدور مجوزها ثبت شده است، گفت: پیشنهاد ما ما این است که هیئت مقررات‌زدایی در شش ماهه دوم سال بر روی نظارت بر اجرای مصوبات متمرکز شود.