تست سرد خط مترو تهران پرند امروز انجام شد 29 تیر 1401

تست سرد خط مترو تهران پرند امروز انجام شد

تهران _ مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: تست سرد خط مترو تهران پرند امروز انجام شد و راه‌اندازی مترو پرند تا پایان سال انجام می‌ شود.