رئیس سازمان فضایی: در پروژه ماهواره خیام تا اندازه‌ای انتقال فناوری داشتیم 26 مرداد 1401

رئیس سازمان فضایی: در پروژه ماهواره خیام تا اندازه‌ای انتقال فناوری داشتیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: در پروژه ماهواره «خیام» انتقال فناوری تا اندازه‌ای انجام شده است. انتقال فناوری در حوزه فضایی وقتی است که تمام تست‌ها به طور کامل توسط طرف ایرانی، در خاک ایران، با اطلاع دقیق ما و طبق پلنی که ما می‌دهیم انجام شود.