کارت خوان نداریم، پول نقد یا کارت به کارت کنید/ مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهید 05 شهریور 1401

کارت خوان نداریم، پول نقد یا کارت به کارت کنید/ مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهید

کرمانشاه _ مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: شهروندان اگر در جایی مشاهده کردند که اصناف، بازاری یا پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کرد، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند

بازاریان در پرداخت مالیات عجله نکنند/ تراکنش‌های بانکی معیار درآمد نیست 28 خرداد 1401
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل:

بازاریان در پرداخت مالیات عجله نکنند/ تراکنش‌های بانکی معیار درآمد نیست

اردبیل- مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: بازاریان در مواقعی که ضریب اینتا کد با درآمد مطابقت ندارد در پرداخت مالیات عجله نکنند؛ هیچ اجباری در این خصوص وجود ندارد.

رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی با اصل صحت ادعای مؤدیان 28 خرداد 1401

رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی با اصل صحت ادعای مؤدیان

تهران- ادارات مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان می گذارند.