دادگاه یونان حکم مصادره محموله نفتى ایران را لغو کرد 19 خرداد 1401

دادگاه یونان حکم مصادره محموله نفتى ایران را لغو کرد

بین الملل- دادگاهی در یونان، تصمیم آمریکا برای توقیف محموله یک نفتکش ایرانی را نقض کرد.