چندخاصیت ‌لبو برای‌سلامتی 23 دی 1401

چندخاصیت ‌لبو برای‌سلامتی

نام دیگر لبو، شلغم خونین است. میزان سدیم و چربی لبو کم است که نشان می‌دهد چرا لبو خوراکی خوبی است. هم‌چنین لبو منبع خوبی برای فولات است و از این رو برای بهبود سلامت روانی و هیجانی مناسب است.