مانع‌تراشی عربستان و فرانسه در روند تشکیل دولت لبنان/ میقاتی روش حریری را پیش می‌گیرد؟ 07 تیر 1401

مانع‌تراشی عربستان و فرانسه در روند تشکیل دولت لبنان/ میقاتی روش حریری را پیش می‌گیرد؟

بین الملل- روند رایزنی‌های مربوط به تشکیل دولت جدید لبنان نشان می‌دهد همانطور که پیش‌بینی می‌شد طرف‌های خارجی همچون عربستان و فرانسه قصد مداخله و مانع تراشی در این روند را دارند.