تاخیر در اعلام نرخ برنج موجب آشفتگی بازار می‌شود 29 شهریور 1401

تاخیر در اعلام نرخ برنج موجب آشفتگی بازار می‌شود

مازندران _ دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به اینکه تعلل در اعلام نرخ برنج پذیرفتنی نیست، گفت: اگر اعلام قیمت برنج به این هفته و هفته بعد موکول شود بازار آشفته‌ای در ماه‌های مهر و آبان خواهیم داشت.