آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از ۸ مرداد 05 مرداد 1401

آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از ۸ مرداد

رئیس بنیاد مسکن از آغاز پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی از روز شنبه هشتم مرداد خبر داد.